POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO – KNINSKA
Velimira Škorpika 5, 22 000 Šibenik, tel.: +385 22 347 111

O nama

O nama
 
U skladu sa Zakonom o policiji, policijska uprava na području za koje je osnovana prati i analizira stanje sigurnosti te pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta. Organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad policijskih postaja. Izravno sudjeluje pri obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada policijske postaje te obavlja i provodi utvrđene mjere u graničnoj kontroli i osiguranju državne granice. Zatim, poduzima mjere radi zaštite određenih osoba i objekata te obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima.Ivica Kostanić


Sjedište Policijske uprave šibensko-kninske nalazi se u Šibeniku na adresi:
Velimira Škorpika 5
Radom Policijske uprave šibensko-kninske upravlja načelnik Ivica Kostanić, dipl. iur.
 

Glasnogovornica Policijske uprave je Marica Kosor, dipl.iur    

U Policijskoj upravi šibensko-kninskoj djeluju:
 
 

                            područje županije šibensko-kninske