POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO – KNINSKA
Velimira Škorpika 5, 22 000 Šibenik, tel.: +385 22 347 111
šibensko-kninska uprava > Kontakt policajci

Kontakt policajci

 Kontakt policajci

 POLICIJSKI SLUŽBENICI - KONTAKT POLICAJCI

 U POLICIJSKOJ UPRAVI ŠIBENSKO-KNINSKOJ
"Policija u zajednici" nova je smjernica policijskog djelovanja u okviru koje policijski službenici (kontakt-policajci) s predstavnicima gradova i ostalih institucija zajedno rješavaju probleme na području lokalne zajednice.


Strategijom "Policija u zajednici" predviđeni su projekti:

Kontakt-policajci su raspoređeni po policijskim postajama, a svaki je nadležan za određeno kontakt-područje unutar područja nadležnosti policijske postaje. Veličina kontakt-područja određuje se prema broju stanovnika, broju važnijih institucija, broju kaznenih i prekršajnih djela, odnosno, prema sigurnosnim događajima.

Kontakt policajci po policijskim postajama:Policijska postaja Šibenik s PI Primošten

kontrolno područje kontakt policajac tel mobitel
I. kontakt područje: obuhvaća područje starog grada i gradskog predjela Dolac, omeđenog ulicama Kralja Zvonimira, Vladimira Nazora, Obala oslobođenja, Obala palih omladinaca, Trg R. Hrvatske, Stube Čulinovića, Strme Stube, Jurja Utješinovića i ulica Jurja Petrovića, te obuhvaća sve ulice unutar tog područja
Anđelko Brajković
022/347 109  

II. kontakt područje: obuhvaća područje gradskog predjela Šubičevac omeđenog ulicom Bana Ivana Mažuranića, ulica Bana Josipa Jelačića, Put Luguša i dio ulice Đure Đakovića
Stjepan Petrović
022/347 109  

III. kontakt područje: obuhvaća područje gradskog predjela Meterize, ulicu Kralja Zvonimira, Put Gvozdenova i jadransku turističku cestu Dijana Tadić
 
022/347 109  

IV. kontakt područje: obuhvaća područje omeđeno ulicom Stjepana Radića, Fra Jerolima Milete i Slobodana Macure, te Obala HRM i ulica Vladimira Nazora, te obuhvaća sve ulice unutar tog područja Jure Teskera
022/347 109  

V. kontakt područje: obuhvaća područje omeđeno ulicom Matije Gupca, Bože Peričića uključujući sportsku dvoranu i osnovnu školu i ulicu Fra Jerolima Milete, uključujući i željeznički kolodvor Marijo Olić
 022/347 109  

VI. kontakt područje: obuhvaća područje omeđeno ulicom 3. studenog 1944. i dijelom Karlovačku ulicu, uključujući ulice Petra Zoranića, Fra Jerolima Milete, Bosansku ulicu Željko Afrić
022/347 109  

VII. kontakt područje: obuhvaća područje gradskog predjela Vidici omeđenog ulicom 8. dalmatinske udarne brigade i ulicu Stjepana Radića i uključujući ulicu Branitelja Domovinskog rata Jelena Sučić

 
022/347 109  

VIII. kontakt područje: obuhvaća užu gradsku jezgru Primoštena, jadransku turističku cestu od uvale Velika Raduča do uvale Porat, koja se proteže do morske obale Ivan Piteša
022/570 070

Policijska postaja Vodice

kontrolno područje kontakt policajac tel mobitel
I. kontakt područje: obuhvaća jugozapadni dio grada Vodica i mjesta Tribunj, a omeđen je ulicama Bristak, Bala, Prvićka, Nikole Šubića Zrinskog, Ivana Gorana Kovačića, Primorske čete, Mićin Stanka, Brunac, Grgurev Ante Kukure, Rupina, Ante Španja, Ive čače, Šetalište Imiše Sladoljeva, Prvomajska, Žrtava Fašoizma, Frau Fija Fržopa, Grgura Ninskog, Obala Vladimira Nazora, Obala Matice Htvatske, Obala Juričev Ive Cota, Trg dr. Franje Tuđmana, Grgurev Tonća, Mirka Zore, Trg Kneza Branimira, Kamila Pamukovića, Hrvatskih boraca, Dulcin, Pavla Šubića, Dočin, Migalovica, Plimica, Bribirskih knezova, Ante Polička, zapadni dio i mjesto Tribunj u cijelosti Antonio Karlo
022/348 239  

II. kontakt područje: obuhvaća jugo istočni dio grada Vodica s ulicama: Ante Poljička (istočni dio), Magistrala (južni dio), Bribirskih knezova (istočni dio do križanja sa ulicom Ante Poljička), Don Ante Juričev Police, Ivana Pelajića, Roca Pave, Vlahov Venca, Grge Ivasa, Nikole Tesle, Male vruje, Ćirila i Metoda, Ljudevita Gaja, Bilan Šime Šijca, Udovičić Ante Kule, Marka Marulića, Ivana Gundulića, Dr. Vlatka Mačeka, Jurja Šižgorića, Kraje, Tina Ujevića, Splitska, Lasan Ante Kabalera, Put Vatroslava Lisinskog, Stablinac I, Stablinac II, Stablinac III, IV,V,VI,VII,VIII, IX,X, XI,XII i XIII, Zagrebačka ulica, Ante Kovačića, Ljubljanska, Brodska, Josipa Šprljana Akabe, Benjamina Udovičića, Antuna Mihanovića, Eugena Kvaternika, Neretvanska, Andrije Kačića Miošića, Šibenska, Miroslava Krleže, Narodnjaka, Lovetovo I,II,III, IV,V i VI, Šetalište Ivana Mažuranića, te mjesto Srima u cijelosti

 


 
022/348 239  

III. kontakt područje: obuhvaća naselja Murter i Betinu na otoku Murteru Marijo Mišković
022/348 239  

Policijska postaja Drniš

kontrolno područje kontakt policajac tel mobitel
I. kontakt područje: obuhvaća područje grada Drniša zapadno do državne ceste D-33 u pravcu jugozapada, ulice Petra Krešimira IV, Vuka Mandušića, Serdara Nakića-Vojnovića, Put Knezova, Stjepana Radića, Bana Nehorića, Petra Svačića, Gojka Šuška i Kralja Zvonimira Joško Vukušić
022/348 139  

II. kontakt područje: obuhvaća područja mjesta Badanj, Siverić, Tepljuh, Miočić, Biočić, a proteže se istočno od državne ceste D-33 Mihovil Budiša
022/348 139  

Policijska postaja Knin

kontrolno područje kontakt policajac tel mobitel
I. kontakt područje: obuhvaća uži dio grada Knina, a omeđen je ulicama Jelenina - neparni brojevi, Višeslavova, Mutimirove skale, Šuškova, Svačićeva, Marunova, Krešimirova, Trg Ante Starčevića, Zrinski prolaz, Frankopanski prolaz, Tuđmanova od broja 16, Pavlinovićeva, Trg Marka Marulića, Požarevo šetalište, Kačićeva, Grabovčeva, Cesarićeva obala, Gunjačina, Kvaternikove skale, Trg franjevačkih mučenika, Jelačićeva, Kumičićeva, Gupčev trg, Nakićeva, Katićev prolaz, Andrijičin prolaz, Vinalićev prolaz i Tvrđava Knin

 Inja Damjanović

022/348 339  

II. kontakt područje: obuhvaća područje od mosta na rijeci Butižnici, a omeđen je ulicama, 4. gardijske brigade- parni brojevi, Tuđmanova do broja 16, Jelenina- parni brojevi, Domagojeva, Držislovova, Nelipićeva, Tina Ujevića, Braće Radić, Branimirova, GOJKA Šuška, Bribirskih knezova, Zoranićeva, Meštrovićeva, Dinka Šimunovića, Odakove skale, Zlatovićeva, 7. gardijske brigade, Trg Oluje, Resičina,Gotovčeva, Uskočka, ulica Seljačke bune

Dragan Ivančić


 

022/348 339  

III. kontakt područje: omeđeno je ulicama 4. gardijske brigade- neparni brojevi, Tomislavova, Vukovarska, Matijaševa, Bleiburgška, Domobranska, Madačka, Krbavsa, Škabrnjska, Kijevska, Kliški prolaz, Sigetski prolaz, Maslenička, Velebitska, Tvrtkova, Jovićeva, Kuprešla, Polička, Sisačka, Ninska, Biogradka, Solinska, Vrlička, Imotska, Vrgovačka, Ikičina, Trpimirova, Gundulićeva, Getaldićeva, Lornjina- početak ulice do broja7, Vitezovićeva, Kašićeva, Vrančićeva, Mohorovičićeva, Ružičkina i Boškovićeva

 

 

022/348 339  

IV. kontakt područje: Kistanje - ulice Antuna Glasnovića, Ante Starčevića, Mihaela Glasnovića, Biskupa Srećka Badurine, Dr. Franje Tuđmana, Dubrovačka, Glama, Gojka Šuška, Gospe Letničke, Hrvatskih Branitelja, Kralja Zvonimira, Marka Marulića, Mateja Mazareka, Nikole Tesle, Put Čučeva, Put Lalića, Šubićeva, Trg Petra Preradovića i Trg Sv. Nikole

Damir Radić


 

022/348 339