POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO – KNINSKA
Velimira Škorpika 5, 22 000 Šibenik, tel.: +385 22 347 111
šibensko-kninska uprava > O nama > Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Obavlja poslove u vezi rješavanja imovinskopravnih odnosa policijske uprave te izrađuje upravne akte u vezi radnih odnosa djelatnika policijske uprave. Izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe. Obavlja računovodstvene poslove, razrađuje financijski plan uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba, skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme te razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe policijske uprave.

Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama uprave, a također obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

 

 Radom Službe upravlja voditelj.