POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO – KNINSKA
Velimira Škorpika 5, 22 000 Šibenik, tel.: +385 22 347 111
šibensko-kninska uprava > O nama > Služba upravnih i inspekcijskih poslova

Služba upravnih i inspekcijskih poslova

Služba upravnih i inspekcijskih poslova

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava te dozvola za nabavu, držanje i nošenje oružja. Vodi postupak u svezi hrvatskog državljanstva, statusa stranaca i azila. Predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa. Pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja. Obavlja inspekcijski nadzor provedbe propisa iz područja zaštite od požara i eksploziva na građevinama i prostorima, inspekcijski nadzor tvrtki koje se bave izradom pečata i žiga s državnim grbom i tvrtki koje se bave proizvodnjom i prometom vatrenog oružja i strjeljiva. Nadzire nabavu i prijevoz eksploziva, određuje lokacije za skladištenje zapaljivih tekućina i plinova. Utvrđuje posebne uvjete građenja, obavlja tehnički pregled za građevine iz područja zaštite od požara i eksploziva. Obavlja inspekcijski nadzor zaštitarske i detektivske djelatnosti. Obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave. 


 
 Radom Službe upravlja voditelj.