POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO – KNINSKA
Velimira Škorpika 5, 22 000 Šibenik, tel.: +385 22 347 111
šibensko-kninska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja prometne policije Šibenik

Policijska postaja prometne policije Šibenik

Policijska postaja prometne policije Šibenik

Adresa
Velimira Škorpika 5, Šibenik
Telefon
022/ 347 411; 336 403
Telefaks
022/ 347 345

Teritorijalna nadležnost

Područje Grada Šibenika, Vodica i Skradina; općine Bilice, Murter-Kornati, Pirovac, Primošten, Rogoznica, Tisno i Tribunj.

 

Područje postaje prometne policije Šibenik prostire se na oko 997 km2 , a obuhvaća 43 km autoceste, 221.6 km državnih cesta, 140 km županijskih cesta i 195.9 km lokalnih cesta.
Osnovna zadaća Postaje prometne policije Šibenik je briga o sigurnosti prometa na cestama kao i svi ostali zadaci iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova.
 
Upravljanje prometnom na cestama

Cilj je upravljanja prometom osiguranje što bolje protočnosti i sigurnosti prometa, održavanje normalnih tokova javnog gradskog i individualnog prometa, odnosno, preusmjeravanje prometa. Upravljanje prometom može biti svakodnevno i povremeno. Svakodnevno upravljanje prometom obavlja se neposrednim fizičkim upravljanjem u vrijeme najvećih prometnih opterećenja a povremeno se upravlja prometom za vrijeme izvođenja opsežnijih građevinskih radova na cestama odnosno tijekom rekonstrukcije cestovnih površina, održavanja sportskih manifestacija i tijekom javnih okupljanja kad dolazi do većih poremećaja u prometu.

Svake godine, s danom otvaranja Međunarodnog dječjeg festivala započinje s radom Prometna jedinica mladeži, koja je tijekom ljetnih mjeseci angažirana na nadzoru i upravljanju prometom na području grada Šibenika, a čine je polaznici srednje Prometno-tehničke škole. Pripadnici prometne jedinice mladeži rade u dvije smjene, ujutro i poslije podne, i svakodnevno na upućivanju u službu dobivaju konkretne zadatke s ciljem poboljšanja protočnosti prometa.
 

Nadzor prometa na cestama
Radi postizanja što boljeg nadzora prometa, područje Postaje prometne policije Šibenik, svakodnevno je tijekom 24 sata pokriveno pješačkim ophodnjama, te moto i auto-ophodnjama. Svakodnevne aktivnosti policijskih službenika usmjeravaju se sukladno vremenskim i prostornim raščlambama na prometno najugroženije prometnice i raskrižja.

Uz redovite zadatke nadzora i upravljanja prometom, policijski službenici angažiraju se i za provođenje određenih preventivno-represivnih akcija u prometu, u skladu s obvezama koje proizlaze iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Vlade RH. Ciljane preventivno-represivne akcije usmjerene su na prekršaje koji najčešće dovode do najtežih prometnih nesreća a njihov je cilj postizanje povoljnijeg stanja sigurnosti cestovnog prometa.
 
 Očevidi prometnih nesreća

Policijski službenici Postaje prometne policije Šibenik, uz nadzor i upravljanje prometom na cestama, obavljaju i očevide prometnih nesreća. Očevidi se vrše kod prometnih nesreća u kojima ima poginulih i ozlijeđenih osoba, kao i kod prometnih nesreća s materijalnom štetom koju je djelatnicima policije dojavio netko od sudionika nesreće.

O obavljenim očevidima prometnih nesreća sačinjavaju se Zapisnici.  Zainteresirane stranke informacije o Zapisnicima prometnih nesreća mogu dobiti radnim danom od 7 do 15 sati na broj telefona 022/347 312.
 
Policijskom postajom rukovodi načelnik Joško Periša.