POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO – KNINSKA
Velimira Škorpika 5, 22 000 Šibenik, tel.: +385 22 347 111
šibensko-kninska uprava > Savjeti > Važnije informacije Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa

Važnije informacije Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa

Važnije informacije Odsjeka za sigurnost cestovnog prometa

Od nedjelje 31. listopada počinje zimsko računanje vremena što znači da na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla.

Naime, sukladno odredbi članka 2. Uredbe o računanju vremena „NN“, broj 19/10.), ljetno računanje vremena u 2010. godini završava 31. listopada 2010. godine u 3.00 sata, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 3.00 sati računa kao 2.00 sata.

Napominjemo da na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine. 

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno navedenim odredbama.